Julianadorp

Boterzwin

1788WZ – Boterzwin 1127 – Fam. van Toly (Abel Tasman)

Doorzwin

1788KE – Doorzwin 2104 – Fam. Klik (Abel Tasman)

1788KJ – Doorzwin 2206 – Fam. Steenmeijer (Jutters Willemsoord)

1788NN – Doorzwin 4135 – Fam. Weenink (Abel Tasman)

1788NV – Doorzwin 4246 – Fam. Falkenburg / De Heer (Jutters Willemsoord)

Drooghe Bol

1788VB – Drooghe bol 1028, (Winkelcentrum Dorperweerth) – Slagerij Jan Kater (Jutters Willemsoord)

Kruiszwin

1788RR – Kruiszwin 5110 – Fam. Wassenburg (Abel Tasman)

1788RS – Kruiszwin 5205 – Jeroen Sperling (Jutters Willemsoord)

1788RX – Kruiszwin 5533 – Fam. Langeveld (Abel Tasman)

Malzwin

1788XJ – Malzwin 2205 – Fam. Platenkamp (Abel Tasman)

Middelzand

1788CS – Middelzand 2918 – Fam. Dielissen (Abel Tasman)

1788JD – Middelzand 4402 – Fam. van der Klugt (Abel Tasman)

1788HG – Middelzand 5516 – Fam. de Vries (Abel Tasman)

1788HK – Middelzand 5806 – Fam. Langeveld (Abel Tasman)

Oude dorp van Julianadorp

1788AA – Loopuytpark 21 – Sweets Julianadorp (Abel Tasman)

1788AC – Loopuytpark 22 – Bikestore Julianadorp (Abel Tasman)

Vogelzand

1788GK – Vogelzand 2531 – Fam. Plagmeijer (Abel Tasman)