Geschiedenis en zegels

In 1987 besloten de leden van de Pallas Athena Stam, onderdeel van de Scoutinggroep Minerva uit Den Helder, het idee om kerstkaarten te bezorgen. Het idee kwam uit Engeland waar een district dit al enige jaren deed, het enige verschil was dat in Engeland de scouting leden het hele jaar door post bezorgde en de scoutingleden uit Den Helder deden het alleen maar met kerst. En als het even kon in 1 keer op de Zaterdag. Helaas dit eerste jaar lukte dat niet om de post op 1 zaterdag te bezorgen daar er veel te veel post binnen kwam voor een relatief kleine groep in een vrij grote gemeente. Namelijk ruim 6.000 poststukken moesten er bezorgd gaan worden. Het idee sloeg dus aan.

1987

Voor deze 1e keer werd er een speciale stempel gemaakt om een klein beetje herkenbaarheid te krijgen als scoutingorganisatie. Om zeker te zijn dat er geen problemen ontstond met de PTT werd er toestemming gevraagd o.a. bij de plaatselijke politie en op het gemeentehuis. Daar dit niet eerder was voorgekomen dat een vereniging post ging rondbrengen zuiver voor de verdienste voor de groep moest de gemeente inlichtingen gaan inwinnen bij de PTT. Volgens de PTT was het geen probleem als het maar uit kerst- en nieuwjaarswensen ging verstuurd door de leden van de vereniging. Er mocht beslist geen post bezorgd gaan worden voor bedrijven of gezinnen welke niet lid waren van onze vereniging. Helaas is dit alles nooit op papier gezet en was er alleen een mondelinge toestemming afgegeven. 

1988

Na dit eerste jaar besloten we om het door te zetten vooral omdat het toch een aardig centje opleverde voor de vereniging. Ook het tweede jaar werd er een speciale stempel gemaakt om de aandacht op het scouting gebeuren te vestigen en tevens om te laten zien dat de vereniging welke de post bezorgde 15 jaar bestond en de drumband van de vereniging zelfs 40 jaar. Helaas zakte de animo bij de leden van de Pallas Athena Stam om post in te zamelen sterk en ook de animo om het te bezorgen zakte behoorlijk in wat als gevolg had dat er dit jaar maar 3500 poststukken bezorgd werd. Op zich nog steeds niet slecht maar wel bijna de helft minder als het jaar daarvoor.

1989

Doordat er in 1989 geen leden meer bereid te vinden was om de bezorging echt op zich te nemen werd er besloten om te stoppen met de Kerstpost. Hiermee dachten we dan ook dat het einde al was gekomen van een toch wel zeer geslaagde actie om voor de vereniging geld te verdienen. Toch bleek de vaste mensen welke post inleverde om bezorgd te gaan worden daar niet zo blij mee te wezen vooral ook omdat we behoorlijk goedkoper waren dan de PTT en de stadspost en ook omdat er bijna geen fouten gemaakt werd bij het bezorgen. Na de vele vragen hierover werd er verder gekeken dan de scoutinggroep Minerva, met andere worden alle scoutinggroepen in het district kreeg een brief met de vraag erin om gezamenlijk een kerstpostdienst op te richten.

Helaas wilde de groepen buiten Den Helder niet mee werken maar de groepen in Den Helder, op 1 na namelijk Jutters Rainiero, wilde wel om tafel om het idee te bespreken.

De deelnemende groepen waren: Minerva, Prinses Wilhelmina groep Scoutinggroep Jutters Willemsoord, de Inca Scoutinggroep, Abel Tasman groep uit Julianadorp en de VVS. De opbrengst zou dit jaar naar een actie van de VVS gaan. Deze actie bestond uit een uitnodiging aan een Scoutinggroep uit Polen om twee weken in Nederland hun vakantie te vieren. Een onderdeel van deze vakantie bestond uit een deelname aan de Haarlem Jamborette.

Voor deze gelegenheid was er een speciaal stempel ontworpen en naast een stempel gingen we ook postzegels gebruiken. Deze postzegels waren beslist niet los te koop omdat we bang waren dat de mensen niet goed konden lezen en per ongeluk de post met onze zegel in de bekende rode PTT bussen zouden gooien. Dit gebeurde regelmatig ook met de stadspost dus probeerde wij dit op deze manier op te lossen. Dus de post inleveren bij de leiding van de Scoutinggroepen en deze leiding deed dan een zegel op de kaart.

Poolse Scouts

Wij wilde nog steeds geen reclame maken, ondanks dat was er 1 over actieve scout welke bij de plaatselijke radio omroep werkte. Hij hield een speciale uitzending over de actie Poolse scouts naar Den Helder en tijdens deze uitzending maakte hij reclame over de kerstpostbezorging. Hierop kregen wij op de dag van bezorging reactie op door de Helderse stadspost.

1990

In eerste instantie dachten wij dat ze niet blij waren met een concurrent maar het bleek iets heel anders te zijn. Zelf hadden ze problemen om al hun post op tijd te bezorgen en vroegen ons om een deel van hun post over te nemen, namelijk 10.000 stuks. Na het optrommelen van extra scouts om de sortering goed te laten verlopen hebben wij ook die 10.000 poststukken bezorgt. Al met al werd het een zeer geslaagde jaar voor alle deelnemende groepen.

1991 (stempel)

Het volgde jaar deed scoutinggroep Jutters Rainiero ook mee en op dat moment waren dus alle scoutinggroepen vertegenwoordigd bij de bezorging van de kerstpost. Ook dit jaar kwam de stadspost weer om onze hulp in te roepen wat natuurlijk zeer welkom was. Ook dit jaar weer een nieuwe stempel en een zegel om kenbaar te zijn als scouting. De zegel en stempel waren echt als reclame naar buiten ingesteld. Het voorsorteren wisselde elk jaar van plaats. Om de onkosten van elke scoutinggroep zoveel mogelijk gelijk te houden werd er elk jaar in een andere scouting gebouw gesorteerd.

Het sorteren werd in drie dagen gedaan namelijk de woensdag, donderdag en de vrijdagavond. Zaterdag werd bezorgd en wel de zaterdag voor kerst. Tenzij de zaterdag te dicht op de kerstdagen viel. Ook werd er steeds meer bedrijven toegelaten om de post in te leveren. De kosten voor het bezorgen van een kaart was 40 cent waarvoor we een verdeelsleutel hadden voor de deelnemende groepen. 5 cent per ingeleverde kaart gaat naar de onkosten bestrijding, Dit hield in de drukkosten van de zegel, het maken van de stempel en de koffie, thee e.d. wat nodig was op de sorteeravonden. 20 cent per ingeleverde kaart per groep ging direct naar de groep toe en de resterende 15 cent ging op 1 hoop en werd door de deelnemende groepen gedeeld als beloning voor de bezorging. Den Helder hadden we in 6 vrijwel gelijke delen verdeeld en ook zo dat in elk deel een scoutinggroep zat, dus elke scoutinggroep kom in zijn eigen wijk de post gaan rondbrengen.

1992

Vanaf 1992 werd er steeds meer aandacht aan de zegel besteedt dit jaar werden er 4 verschillende zegels gemaakt uitbeeldend de 4 verschillende delen van scouting activiteiten. Muziek maken, kamperen, zenden i.v.m. Jota en zeilen op het water.

1993

In 1993 hadden we 10 verschillende zegels uitbeeldend 10 takken in scouting. Esta’s, welpen, waterscouts, verkenners, kabouters, jongeren 16+, luchtverkenners, rowan sherpa,s, bevers, en padvindsters gidsen.

1994

In 1994 hadden we een zegel met de afbeelding van de te houden Wereld Jamboree 1995 te Dronten. Hiervoor hadden we speciaal toestemming voor gekregen van de Wereld Jamboree organisatie. Onderop het vel van de zegels zaten een 4 tal sluitzegels voor de Willem Barendsz troep welke vanuit Den Helder naar de Jamboree ging.

1995

In 1995 hadden we twee zegels, Baden Powell en st. Joris met de draak afgebeeld als scout dit op veler verzoek van verzamelaars van Baden Powell en St Joris.

1996

1996 was gewijd aan de teken kunst van Baden Powell. Zes verschillende zegels met elk een tekening van Baden Powell en de rand van het totale vel bezat ook een aantal tekeningen van Baden Powell.

1997

1997 was de 10e keer dat er in Den Helder door scouts post werd bezorgd en voor deze gelegenheid hadden we een driehoekzegel met over het totale vel een afbeelding van twee bezorgende scouts. Deze twee scouts kwamen van de scoutinggroep welke al een aantal jaar achtereenvolgens het meeste post inleverde. Een ware schrik voor de verzamelaar want het was niet eenvoudig om alle zegels zo bij elkaar te krijgen dat je de totale afbeelding kon zien.

1998

In 1998 verschillende zegels welke in 4 stappen laat zien hoe je een bepaalde knoop maakt. In totaal worden 10 verschillen knopen laten zien hoe deze gemaakt konden worden.

1999

In 1999 100 jaar na Aids to scouting het boek wat uiteindelijk leidde tot scouting. Een vel met zegels van verschillende onderdelen in het scouting bestaan van Nederland.

2000

In 2000 afbeeldingen van verschillende activiteiten in scouting o.a. pionieren, kaart en kompas en het maken van verschillende vuurtjes.

2001

In 2001 wederom afbeeldingen van verschillende activiteiten nu wat meer gericht op het kamperen en pionieren.

2002

In 2002 een prachtige vel met fotozegels van de verschillende deelnemende scoutinggroepen, de dassen van de verschillende scoutinggroepen.

2003

Ook in 2003 een prachtige vel met fotozegels van de verschillende deelnemende scoutinggroepen, de dassen van de verschillende scoutinggroepen.

Eind 1990 kwam er een scoutinggroep bij namelijk de Batavieren, dit was een zeeverkenners groep. Helaas moesten ze stoppen met hun medewerking in 2002 omdat ze geen leden meer genoeg hadden.

In 2001 kwam er wel weer een groep bij namelijk het Helders Jachthoornkorps welke ook met scouting verbonden was. Helaas ging het heel slecht met de scoutinggroep in Julianadorp wegens het terug lopen van de leden en een probleem in de leiding.

In 2000 en 2001 was er wel een samenwerking met gemeente Schagen welke onze zegels ging gebruiken en de post onderling ging uitwisselen. Vanaf die datum kon er dus post voor Schagen in Den Helder ingeleverd gaan worden en in Schagen post voor Den Helder.

Helaas stopte de scoutinggroep in Schagen in 2002 met bezorgen omdat het toch we teveel was voor deze groep alleen.

In 2002 werd er een start gemaakt met het bezorgen van post in Alkmaar en in 2003 zal er voor het eerst in Apeldoorn post bezorgd gaan worden. In Apeldoorn gaan ze dezelfde zegels gebruiken als in Den Helder.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Krantenartikel 2010

In 2010 kregen we te maken met een staking bij T.N.T. wat een onzekerheid voor de bezorging van de kerstwensen met zich mee bracht hiervan profiteerde de scouting wat inhield dat we naar de 30.000 poststukken gingen. Ook de plaatselijke krant speelde hier
op in. 

2011 (cartoon)

2011 hadden we een lichte daling ‘slechts’ 27723 poststukken weggebracht.

De postzegels zijn dit keer tekeningen van 1 van de leden.

2012

De postzegels zijn dit keer ontworpen door Humpry Kreeft de tekenaar die in 2010. 

Tijdens het sorteren op de laatste dat kwam als verassing de burgemeester om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan de persoon die het 25 jaar geleden bedacht had.

Dit jaar toch weer iets minder dan in 2011 namelijk 27408 poststukken.

2013

2013 een plotselinge opleving we gingen voor het eerst naar de 35082 poststukken toe.

2014

2015

2016

2017

2019

Het thema van 2019 zijn alle grote kampen die hebben plaatsgevonden in Nederland.

2020

Het thema van 2020 is een eerste deel van de serie labelterreinen in Nederland.

2021

Het thema van 2021 is een tweede deel van de serie labelterreinen in Nederland.